zewnetrzna walidacja kompetencji, Zewnetrzna walidacja efektów ksztalcenia, szkolenia certyfikowane w dzisiejszych czasach

Gdy pracujemy w dużych firmach nieraz jesteśmy wysyłani na różnorodnego typu szkolenia zawodowe, które zakończone są wewnętrznym egzaminem albo zewnętrznym. Całokształt zależy od tego jakie założenia ma firma, w jakiej pracujemy i to co wręcza przedsiębiorstwo które prowadzi szkolenia. Pracodawcy w wielu przypadkach sami weryfikują czy kształcenia dały jakiekolwiek wyniki i wiedzę jaką egzaminowani pracownicy mieli zyskać w ciągu tych kursów. Jednakże dla większej pewności zatrudniają jednakowo często profesjonalistów z zewnątrz. Jest wtenczas realizowana zewnętrzna walidacja efektów kształcenia. Takowe działania realizowane są w szczególności po tym jak osoba zaangażowana w firmie bierze udział w teoretycznych kursach lub uczęszcza na lekcje na uczelni finansowane przez pracodawcę. W przypadku szkoleń praktycznych zalecana może być zewnętrzna walidacja kompetencji .
Czemu wspomniane zadania przekazywane są zewnętrznym jednostkom? Nade wszystko dlatego, iż eliminuje to możliwość jakichkolwiek manipulacji bądź konotacji przy wydawaniu oceny osobistej każdego z pracowników. Należy wiedzieć, iż ocena wewnętrzna nie w każdym przypadku jest obiektywna. Mimo tego, że każdy pragnie zachować profesjonalizm, to przydarza się tak, iż jednego z pracowników można dażyć sympatią innego już mniej i to odczucie może wywrzeć wpływ na dokonywaną ocenę ich pracy. Właśnie to ma wykluczyć zlecenie oceny zewnętrznym ekspertom.
Mam nadzieję, iż po moich objaśnieniach wiecie, dlaczego tak znacząca jest weryfikacja rezultatów które przyniosło szkolenie oraz czemu powinno się to zlecać zewnętrznym jednostkom, a nie osobom zatrudnionym w firmie.